דף הבית
    אודות
    אותיות לפי הקבלה
    גורלות
    גורל השם
    גורל המסעות
    התאמת מזלות
    מזלות ויסודות
    מזלות הקבלה
    כח המזל
    זוגיות
    סגולות החודשים
    סגולות וקמיעים
    סגולות הפרנסה
    שם האדם
    פרשת השבוע
    שיעורים
    תלמוד הספירות
    תפילות כלליות
    מכתבים
    מאמרים
    חגים ומועדים
    גלריה תמונות
    מוזיקה
    צור קשר
    קבלה
    תמונות הרבי
    ספר איש ישר
    בדיקת הזוגיות
    שם האדם
    הבהרה משפטית
    סוד ההצלחה
    ארומותרפיה
    הצלחה בזוגיות
    היכרות עם עולמות
    כוח המזל
    אין שם טוב או רע
    אבנים
    התיקון הכללי
    הצלחה בזוגיות
    כעס
    אין יאוש
    הפרשת חלה
    ימים בחודש
    אותיות מיצגות
    אותיות וספירות
    פתרון החלומות
    קאוצ'ינג
    כוכב וחודש
    צדיק ורע לו
    תדר הבית
    חתן וכלה
 
 
                               
 
מצווה גדולה לצלם ולהפיץ ברבים          ישתבח שמו לעד
 
לפני הכעס צריך לחשוב

 

 
אותו אדם שפגע בך ואתה כועס עליו הוא אינו אלא שלוחו של מקום, שהשם יתברך שלח אותו כדי לצער אותך על מנת שצער זה יכפר על עוונותיך. ואם יש לך אמונה בהשם שהוא אדון לכל המעשים, הרי שאתה צריך לשמוח ולהודות לאותו אדם שבזכותו קיבלת כפרת עוונות.
 
וברגע שאתה כועס עליו, אתה כאילו לא מאמין שהשם הוא זה שמסבב את כל הסיבות, ולכן כתוב בגמרא
כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כיוון שאתה לא מאמין שהכל מאת ה' וגם זה לטובתך.

 


★★ לכן אם אתה כועס - תדע שיש לך פגם באמונה ★★★

"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה" (חולין ז ע"ב).

 
אמונה בהשם פירושה שהכל מאת ה', והכל נעשה לטובתך. אמונה בהשם פירושה שהשם ברוך הוא רחום וחנון, וכל מה שנעשה איתך הוא רחמים מוחלטים, וגם אם אתה מרגיש שהכל כביכול למראית עין הוא לרעתך ח"ו – עליך להתחזק באמונה שכל הנסיונות שאנו עוברים הם על מנת שנחזור בתושבה ונתפלל אליו יתברך, ונתחזק ונדע שהשם הוא רחמן ועל מנת שנתקן את המידות שלנו, במקום לכעוס על אחרים, ולדבר עליהם לשון הרע, עלינו להתעלות מעל עצמינו, לוותר ולסלוח ולהתחזק שאין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם.
 
כעס מזיק לעשירות. וכשהיצר מסית לאדם שיכעס, ידע שבזאת השעה ישפיעו לו מלמעלה איזה סך של ממון, והיצר רוצה לקלקל זאת ההשפעה של העשירות.
 

כששמואל הנביא מגיע לבית ישי, הוא רואה את אליאב בכור ישי יפה וגבה קומה כשאול, הוא חושב כי בו בחר ה' למלך, אך השם אומר לו: "אַל תַּבֵּט אֶל מַרְאֵהוּ וְאֶל גְּבֹהַּ קוֹמָתוֹ כִּי מְאַסְתִּיהוּ, כִּי לֹא אֲשֶׁר יִרְאֶה הָאָדָם. כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לַעֵינַיִם וה' יִרְאֶה לַלֵּבָב". למרות היות אליאב גבוה, מרשים, תלמיד חכם, ירא שמים... הוא נפסל למלוכה. אמרו חז''ל: אף על פי שהוא יפה מראה אינו הגון למלכות על פי מידותיו. עם ישראל זקוק למנהיג בעל מידות, ואליאב היה כעסן. "כל הכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמים, מורידים אותו". 

 
 

 
סיפור נפלא בעניין ההתגברות על הכעס שמסופר על הרב הקדוש רבי מיכל מזלוטשוב זצ"ל.לרב הקדוש רבי מיכל מזלוטשוב זצ"ל היו תפילין יקרות וקדושות, שהגיעו אליו בירושה מאביו, המגיד הקדוש רבי יצחק מדרוהוביטש זצ"ל... התפילין הללו היו יקרות לו מכל יקר! חסידים עשירים רצו לקנות את התפילין מידיו פעמים רבות ותמורת סכומי עתק, אך רבי מיכל מעולם לא הסכים. אשתו הצי לו מאד ודחקה בו למכור את התפילין, כיון שהם חיו בדוחק גדול ומכירת התפילין היתה מועילה להם מאד לצורך פרנסתם, אך רבי מיכל לא הסכים למכור את התפילין. והנה פעם אחת, בפרוס חג הסוכות, ולא נמצא בזלוטשוב אתרוג אחד! בערב החג, הגיע אדם לזלוטשוב ובאמתחתו אתרוג יפה ומהודר והוא מבקש עבורו סכום גדול מאד.  רבי מיכל ראה שאף אחד לא יוכל לעמוד בתשלום זה והחליט למכור את התפילין של אביו בעבור האתרוג.  ראתה אשתו שבעלה חוזר מן השוק עם אתרוג מהודר ולא הבינה מהיכן היה לו הכסף הדרוש לרכישת האתרוג המיוחד. ולכן חקרה את בעלה, שבסוף גילה לה שמכר את התפילין היקרות בעבור האתרוג. מששמעה האשה על מכירת התפילין, נתמלאה כעס, והפצירה בבעלה: "הייתכן?! כמה פעמים הפצרתי בך למכור את התפילין עבור צרכי הבית הבסיסיים שהיינו זקוקים להם?! ועכשיו מכרת אותם בעבור אתרוג!!", ולא נתקררה דעתה עד שמרוב כעס נטלה את האתרוג שהיה מונח על השולחן, נשכה בשיניה את הפיטם והשליכתו לארץ! ובכך פסלה את האתרוג..רבי מיכל, שראה את אשר עוללה אשתו, לא הוציא הגה מפיו ואף לא הראה שום סימן של קפידא... אמר לעצמו אותו צדיק: 'תפילין – אין לי, אתרוג – אין לי, האם גם אבוא לידי כעס? לא ולא...'
 
באותו לילה נתגלה לו אביו בחלום ואמר לו: "דע לך בני שהודיעוני בשמים שגדול המעשה האחרון יותר מן הראשון... ההימנעות מהכעס פעלה בשמים פי כמה וכמה מהשקעת הממון הרב בקניית האתרוג!"
 
 
   הכעס פוגע בבריאות, בשמחה, ברוחניות ובשלום בית. תתגבר ותשלוט בעצמך.
זה אפשרי לא לכעוס!
 
כל אחד יכול לתקן את מידת הכעס, תתחיל ותתאמץ
ו"הבא להיטהר מסייעין בידו"
 
ב ה צ ל ח ה
 
לוח שנה 
© כל הזכויות שמורות ליהושע אוזן, אין לגולש רשות כלשהי להעתיק ו/או לעשות כל שימוש בתכנים, בתמונות ובשאר החומרים המופיעים באתר, אלא אם צוין אחרת.